LGBT Deystvie > Projects > Правна програма > Сравнителен анализ на законодателство за престъпления от омраза
analyz

Сравнителен анализ на законодателство за престъпления от омраза

Младежка ЛГБТ организация Действие съвместно с Американския висш адвокатски съвет (American Bar Association) правят сравнителен анализ на законодателството на 3 различни държави, касаещо престъпления от омраза. Сравнителният анализ обхваща САЩ, Унгария и Албания.

Докладът ще бъде разпространен през февруари 2018 г. по време на Председателството на България на Съвета на ЕС.

За проекта

Donor name:
American Bar Association
Location:
Албания, България и САЩ
Started
Септември 2017
Completed:
Февруари 2018
Category:
Правна програма
  • Сравнителният анализ ще отговори на 4 основни въпроса

     

Какъв е правният механизъм на закона за престъпленията от омраза (т.е. това е отегчаващо вината обстоятелств ли е, изискват ли се задължителни минимални присъди и т.н.)

Къде в законодателството са регулирани престъпленията от омраза и какъв вид съд разглежда случаи на предполагаемо престъпление от омраза?

Сексуалната ориентация/полова идентичност обхванати ли са от закона за престъпленията от омраза или законът обхваща само раса, религиозни убеждения, политическа принадлежност и т.н.?

Прилага ли се законът ефективно след приемането му?

в процес