Двустранно сътрудничество с Норвегия в сферата на ХИВ
LGBT Deystvie > Projects > Сексуално здраве > Двустранно сътрудничество с Норвегия в сферата на ХИВ

Двустранно сътрудничество с Норвегия в сферата на ХИВ

Oбмяна на опит, добри практики и ноу-хау между заинтересовани страни от България и Норвегия по отношение на политики за превенция и лечение на ХИВ в следните три основни насоки:

  • Политики и практики по превенция на заразяване с ХИВ с фокус върху инициативи за тестване, както и използване на PrEP и PEP;
  • Политики и практики по осигуряване на качествено лечение и достоен живот на хора с вируса на ХИВ;
  • Инициативи и практики по организиране и овластяване на хората, живеещи с вируса на ХИВ.

За проекта

Donor name:
Фонда за двустранно сътрудничество на програма BG07 "Инициативи за обществено здраве"
Location:
България и Норвегия
Started
09.10.2017
Completed:
31.10.2017

Множество предизвикателства стоят пред хората, живеещи с ХИВ – непропорционално голяма част от които от ЛГБТИ общността. Социалната стигма върху болестта, както и неотговарящите на нуждите на пациентите практики в лечението, са само сред някои от основните предизвикателства. Недостатъчни са политиките и инициативите за образование, превенция и тестване.

В опитите да раздвижим системата за превенция и лечение на ХИВ в България, решихме да потърсим вдъхновение, добри практики и опит от Норвегия. В центъра на проектът ни за двустранно сътрудничество стои зараждащото се партньорство между„Младежка ЛГБТ организация ДЕЙСТВИЕ“ от българска страна и HivNorway от норвежка страна. HivNorway е водеща национална организация по проблемите на ХИВ, която си поставя за цел да защитава правата и интересите на хората, които живеят с ХИВ, както и да се бори за ограничаването на ХИВ и СПИН. Чрез тях имаме възможност да стигнем и до широк кръг от други заинтересовани страни, работещи в тази сфера, в Норвегия.

Видео с послания към широката общественост, базиран на опит в сферата от Норвегия: Н = Н (пълна версия)

Видео с послания към широката общественост, базиран на опит в сферата от Норвегия: Н = Н (кратка версия)