Правата си извоюват само тези, които правят така, че гласът им да се чува.“

Харви Милк

 

Вярвам, че всеки човек се ражда равен по достойнство и права и всеки заслужава да обича и да бъде обичан. Всеки заслужава това, което изпитва към другите, да бъде признато от обществото и държавата и да не бъде причина той да е малтретиран, тормозен или изолиран. Така би трябвало да е! Но истината е, че на този етап на развитие на българското общество това не е така. Голяма част от обществото не приема хората с различна от хетеросексуална сексуална ориентация, еднополовите двойки нямат право да сключват брак, техните отношения не са признати от държавата. Партньорите от еднакъв пол са лишени от редица права, предоставени на семейните двойки (които могат да са единствено от различен пол). Те нямат същите права на наследяване, нямат същите права на данъчни облекчения, на ползване на отпуск, на различни обезщетения, на неприкосновеност на личните отношение. Правата, които двойките от еднакъв пол нямат, са много и не могат лесно да бъдат изброени. Вярвам, че като равноправни данъкоплатци и като хора, нехетеросексуалните хора трябва да имат същите права като другите. Това трябва да е даденост. Но в момента не е. И част от обществото не иска да стане. Единственият начин това равноправие да се случи е тези, които вярват в него, да излязат и да заявят, че го искат, че настояват то да се случи и че няма да оставят нещата така. Нехетеросексуалните хора няма да получат равни права наготово, ако те и всички останали поддръжници на равноправието не заявят ясно и отчетливо, че са тук и тяхното съществуване не може да се отрича и пренебрегва.

Затова както тази година, така и всяка друга, ще бъда на София Прайд.

Харесвате статията? Считате че нашата кауза е и ваша? Можете да ни подкрепите с помощта на изброените методи.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here