Първият ЛГБТИ+ общностен център отвори врати в София   Новото пространство се казва “Рейнбоу хъб” (Rainbow Hub) и е резултат от съвместната работа на Младежка ЛГБТ организация “Действие”, Фондация “Ресурсен център Билитис”, Фондация “ГЛАС” и други самостоятелни активисти. Целта му е...
Скъпи приятели, Вчера, 11 януари 2018 г., излезе решението на Административен съд – София град (АССГ) по делото за регистрация на еднополов брак, сключен във Великобритания – дело, което следим с много надежда и вълнение. Отказът на първа инстанция не...
През 2010 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа приема Препоръка CM/Rec(2010)5 относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност. Тези мерки са в съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека...