Младежка ЛГБТ организация Действие събира информация за всякакъв вид нарушения, възникнали по хомофобски или трансфобски подбуди.
Ако ви е отказана търговска услуга, ако сте станали обект на реч на омраза или сте претърпели по някакъв начин физическо или психическо насилие заради сексуалната си ориентация или полова принадлежност, не се колебайте да се свържете с нас чрез info@deystvie.org или https://www.facebook.com/lgbtdeystvie.

Свържете се с нас и ако сте били само свидетел на ситуациите.
Анонимността ви е гарантирана.

Настоящият доклад е съставен въз основа на събраните от „Младежка ЛГБТ организация Действие“ данни за престъпления от омраза, насочени към ЛГБТИ хора в България. Данните са събрани от май до октомври 2017 г. чрез въпросник за пострадали лица и за свидетели, разпространен онлайн през комуникационните канали на организацията. В допълнение към въпросниците, представители на „Младежка ЛГБТ организация Действие“ осъществиха редица срещи с отделни пострадали лица и свидетели на престъпления, със самата ЛГБТИ общност, с представители на неправителствения сектор, полиция, прокуратура, съдии и граждани.
Докладът има няколко основни цели. Първо, тъй като националният закон не признава престъпленията, основани на омраза на ЛГБТИ, и следователно Националният статистически институт не може да събира информация за такива престъпления, докладът ще започне редовна процедура за докладване, която ще мотивира ЛГБТИ общността да съобщава за престъпления. Втората цел на проекта е да предоставя знания за всички потенциални служители на правоприлагащи органи, че такива престъпления се случват, и оттам той цели да покаже на служителите необходимостта от включването на престъпленията от омраза, основани на фобията от ЛГБТИ лицата, в наказателното право на България. Той също така показва необходимостта от тясна и постоянна работа с полицията и правоприлагащите органи в тяхната работа по разпознаването на престъпления, основани на омраза.
Докладваните инциденти са настъпили през 2017 г. „Младежка ЛГБТ организация Действие“ е в процес на разработка на директен бутон на сайта и комуникационните си канали, откъдето пострадалите лица директно могат да докладват за инциденти и престъпления.
Проектът е осъществен с финансовата и методологическа подкрепа на ILGA-Europe. Чрез него се позволи документиране на нови инциденти и бъдещ мониторинг на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ на национално равнище. Докладът е отпечатан на български и английски и ще бъде разпространен до всички държавни институции, Комисията за защита от дискриминация, НПО, полицията, прокуратурата и други органи, занимаващи се с престъпления с дискриминационен мотив.

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ

В тази връзка данните от проучването показват, че ЛГБТИ хората в България срещат пречки в упражняването на основните си права.

Поради липса на законодателна рамка обаче, както и страх от последваща
вторична дискриминация, много от случаите, описани в този доклад, не стигат до полицията, прокуратурата или съда.

Много от случаите, споделени с представители на „Младежка ЛГБТ организация Действие“, дори не са докладвани пред надлежен орган, нито е дадено разрешение на организацията да влязат в настоящия доклад.

НСИ не събира информация за престъпления с дискриминационен мотив сексуална ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола, защото такива престъпления не съществуват в Наказателния кодекс.

От разговорите с полицейските служители става видно, че те НЯМАТ познание относно значението на “престъпление от омраза по хомофобски и трансфобски мотиви”, както и как са засегнати ЛГБТИ лицата от престъпленията от омраза.

Служителите на полицията, с които бяха проведени интервюта, съобщават, че НИКОГА не са се сблъсквали с престъпления от омраза на основа сексуална
ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола.

На представителите на „Младежка ЛГБТ организация Действие“ в ОД МВР – Велико Търново им е съобщено, че ЛГБТИ хора във Велико Търново няма.

В писмената кореспонденция всички областни дирекции на МВР съобщават, че нямат данни за престъпления от омраза на основа сексуална ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола.

Свалете българската версия на доклада от линка по-долу:
deystvie.org/files/Report bg – online .pdf

For the English version of the report, please follow:
deystvie.org/files/Report eng – online .pdf

За проекта

Донор: ILGA Europe

Местоположние: Bulgaria

Начало: Септември 2017

Край: Февруари 2018

Категория: Бизнес решения

Предизвикателство

Засега хомофобията е изключена от списъка на престъпленията, които се наказват по-тежко, защото са подбудени от омраза. В момента законът окуражава атакуването на хората с различна сексуална ориентация. В най-лошия за нападателите вариант деянието се квалифицира като дребно хулиганство.

България е сред водещите по дискриминация при търсене на работа или на работното място.

Страната ни е в челната класация по нетолерантност в училище. Негативни коментари или обиди по адрес на хора с хомосексуална ориентация са ежедневие в училище.

Откритите хомофобски изявления на правителствени представители в България, религиозни водачи, както и на екстремисти, остават срещано явление.

Решение

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Проектът има за цел да събере данни за престъпленията от омраза на основа сексуална ориентация, полова идентичност и/или изразяване на пола, станали през 2017 г. Резултатите ще бъдат публикувани в доклад, който ще бъде разпространен през февруари 2018 г. по време на Председателството на България на Съвета на ЕС.

Резултати В прогрес

Харесвате статията? Считате че нашата кауза е и ваша? Можете да ни подкрепите с помощта на изброените методи.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here