СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОМРАЗА

Младежка ЛГБТ организация Действие съвместно с Американския висш адвокатски съвет (American Bar Association) правят сравнителен анализ на законодателството на 3 различни държави, касаещо престъпления от омраза. Сравнителният анализ обхваща САЩ, България и Албания.

Докладът ще бъде разпространен през февруари 2018 г. по време на Председателството на България на Съвета на ЕС.

За проекта

Донор:
Американска правна асоциация
Местоположние:
Албания, България и САЩ
Начало
Септември 2017
Край:
Февруари 2018
Категория:
Правна програма

СРАВНИТЕЛНИЯТ АНАЛИЗ ЩЕ ОТГОВОРИ НА 4 ОСНОВНИ ВЪПРОСА

  1. Какъв е правният механизъм на закона за престъпленията от омраза (т.е. това отегчаващо вината обстоятелство ли е, изискват ли се задължителни минимални присъди и т.н.)
  2. Къде в законодателството са регулирани престъпленията от омраза и какъв вид съд разглежда случаи на предполагаемо престъпление от омраза?
  3. Сексуалната ориентация/полова идентичност обхванати ли са от закона за престъпленията от омраза или законът обхваща само раса, религиозни убеждения, политическа принадлежност и т.н.?
  4. Прилага ли се законът ефективно след приемането му?

Харесвате статията? Считате че нашата кауза е и ваша? Можете да ни подкрепите с помощта на изброените методи.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here