До

Корнелия Нинова

Председател на НС на БСП

Сергей Станишев

Председател на ПЕС

Копие до

Йорданка Фандъкова

Кмет на София

Мая Манолова

Национален омбудсман

на Република България

ОТВОРЕНО ПИСМО

относно противозаконното снимане на сексуални работници от страна на Николай Николов, общински съветник в СОС от БСП-София

От

Венета Лимберова

Председател на „Младежка ЛГБТ организация Действие“

 

Уважаема госпожо Нинова,

Уважаеми господин Станишев,

Във връзка със снимането на сексуални работници около пл. „Македония“ от страна на общинския съветник от БСП-София Николай Николов призоваваме БСП публично да се разграничи от действията на техния представител и призоваваме Столична община и Националния омбудсман да защитят правата на гражданите и да работят за осигуряване на достоен и безопасен живот за всички.

Ние обявяваме категоричната си позиция в защита на сексуалните работници. Понастоящем нито проституцията, нито трансвестизмът са престъпления според българското законодателство. Независимо от това Николай Николов вече месеци наред продължава с позоряща тези хора кампания, в която открито призовава органите на Министерството на вътрешните работи да упражняват върху сексуалните работници репресия без правно основание за такава – една произволна, незаконна репресия, каквато човек може да очаква само в една полицейска държава, където законността е без значение или е по-малко важна от волята на властниците.

Паралелно с това г-н Николов обяви, че ще заснема редовно и в продължителен период от време сексуалните работници около пл. “Македония”, за да държи сметка на полицията защо те продължават да са там. На 1 декември 2018 г. Николов публикува първата такава снимка. Тези действия на Николов са в разрез със закона. Съгласно чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България „Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи”.

За пореден път сме свидетели на използването на една маргинализирана група чрез грубото погазване на човешките ѝ права с цел спечелването на политическа легитимност. Николов само допринася за увеличаване на стигмата над травеститите и особено на сексуалните работници между тях, а в множество свои постове[1] и интервюта[2] той нарича случващото се в района „беззаконие“. Още веднъж подчертаваме, че предоставянето на сексуални услуги не е противоправно деяние – то е толкова позволено от закона, колкото и това човек като Николов да бъде общински съветник.

Бихме искали да подчертаем, че за нас е твърде несвойствено подобни инициативи да идват от партия, номинално носеща названието “социалистическа” в името си. Лявата перспектива е перспектива изхождаща от социалните неравенства и бореща се да защитава хората от социалната низина. Именно от тази низина често пъти идват тези, които се препитават като сексуални работници. Вместо мерки на неолиберално инкриминиране на бедността, всички страни в настоящия случай – и сексуалните работници, и оплакващите се от тях живущи в района – биха спечелили от едни социални по естеството си, подкрепящи мерки и диалог между заинтересованите. Не ни е известно г-н Николов да е полагал усилия в тази посока.

В тази връзка желаем да обърнем внимание върху нуждата от осигуряване на безопасността, здравето и защитата на достойнството на сексуалните работници. Сводници и престъпни организации продължават да експлоатират тези работници в България, а полицията наказва последните[3], вместо да ги защити. Това единствено допринася за засилване на маргинализацията им и води до още по-големи рискове за живота и здравето им.

От друга страна, желаем за пореден път да подчертаем, че все още липсва уредба на престъпленията от омраза с мотив пол, сексуална ориентация и полова идентичност. Така травеститите, преживели насилие, нямат осигурена правна рамка, за да защитят ефективно правата си, а органите на реда нямат статистики за причините и размера на насилието, основано на пола, хомофобията и трансфобията.

С оглед изложеното ние, допуподписаните:

  1. Желаем да призовем БСП да се разграничи публично от действията на общинския съветник г-н Николов, както и да предприеме активни действия по осигуряването на мерки за ограничаването на кандидати, потъпкващи правата на човека, в партийните листи.
  2. Вярваме, че като лидер на парламентарната опозиция БСП може да адресира проблема с проституцията чрез предлагането на пакет от законови промени, които да пресекат организираната престъпност и трафика на хора и същевременно да създадат уредба, осигуряваща защита на правата, сигурността и достойнството на сексуалните работници. Готови законодателни решения по този въпрос съществуват в редица европейски държави и усилията за адаптирането им към българските реалности не биха били прекомерни или неоправдани предвид обществената потребност.
  3. Тези мерки следва да включват въвеждането на квалифицирани състави на престъпленията със сексистки, хомофобски и трансфобски подбуди, както и въздигането в престъпление на всяко насилие, основано на пол, сексуална ориентация и полова идентичност или изразяване на пола.
  4. Призоваваме Столична община да не се поддава на популисткия натиск на общинския съветник Николай Николов и да работи за осигуряването на защитата и достойнството на всички хора под нейната юрисдикция, както и да предприеме мерки срещу тормоза на сексуалните работници, ЛГБТИ общността и бедните хора.

 

06.12.2018 г.

гр. София

Венета Лимберова                Председател, „Младежка ЛГБТ организация Действие“

Това писмо се подкрепя от Лига на равнопоставеността – новосъздадено движение от 30 организации и активисти, което се бори срещу дискриминацията на общности в неравностойно положение особено на роми, ЛГБТ и хора с увреждания.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here