„Младежка ЛГБТ организация Действие“ активно участва в подготовката на Протест срещу насилието над жени, който ще се проведе на 26 ноември 2018 г. 18:00 на пл. „Орлов мост“. В организацията и планирането се включиха десетки самоорганизирали се жени, а цялостната координация на събитието бе поета от Български фонд за жените. Протести в солидарност се организират в Букурещ, Прага, Берлин, Лондон и Кентърбъри, а множество женски организации и колективи от цяла Европа изпратиха писма в подкрепа на протеста.

„Действие“ застава категорично зад исканията на протеста и приканва всички хора да се присъединят към протестната акция.

Според нас е изключително важно в настоящия момент да бъдат приети не само изменения в НК за криминализиране на домашното насилие и за по-тежки наказания за извършване на това престъпление, но да бъдат инициирани и промени, свързани с превенция на насилието, протекция на жертвите и преследване на извършителите, касаещи ЛГБТИ лицата, живеещи на територията на Република България. Тази рамка следва да се основава върху подход, базиран на правата на човека, а не спорадични действия по промяна на Наказателния кодекс, невключващи мерки за превенция и защита.

Интегриран подход за цялостна защита от полово базирано насилие и домашно насилие включва и:

– Законодателно признаване на правата на транс жените и установяване на единна и гарантирана процедура за безопасна смяна на пола.

– Защита на лицата от същия пол, с които насилникът е живял или живее в едно домакинство. Към настоящия момент Законът за защита от домашно насилие и Наказателният кодекс не покриват и не гарантират защита, когато се касае за лица от един и същи пол, живеещи заедно.

– Включване в Наказателния кодекс на престъпленията, извършени с мотив сексуална ориентация и полова идентичност.

– Въвеждане на превантивни мерки и образователни програми срещу насилието в образователните институции, което да включва и превенция срещу насилие на ЛГБТИ хора.

– Създаване на държавна политика за насърчаване на частния сектор за преодоляване на случаите на дискриминация на работното място, която да включва роми, други етнически и малцинствени групи, жени, хора с увреждания и ЛГБТИ.

От десетките случаи на убийства на жени от страна на техните партньори е видно, че е налице сериозен проблем с насилието в обществото ни. Протестът за нас е една от формите за изразяване на несъгласие със статуквото. Надяваме се, че на 26 ноември ще започнем диалог, който ще постави правата на жените в центъра на общественото внимание, за да доведе той до устойчиви резултати и качествени мерки за защита на редица уязвими групи от обществото, които са в риск, преживели са или преживяват насилие.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here