Чудесни и очаквани новини. Променената

НАРЕДБА № 34 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

беше публикувана в Държавен вестник на 07.08.2018 година и в нея фигурира ключовата промяна:

Чл. 22. (4) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2018 г.)

Лекарствените продукти могат да се предписват за срок три месеца на пациенти в стабилно състояние, което не изисква ежемесечен контрол.

Припомняне на всички, че до сега хората, живеещи с ХИВ бяха длъжни да посещават съответното отделение всеки месец с цел получаване на антиретровирусна терапия.

Борбата за постигането на промяна в нормативната уредба, позволяваща изписване на рецепти за 3 месеца за хората, живеещи с ХИВ, започва през месец ноември 2016 година.

Младежката ЛГБТ Организация „Действие“ благодарим първо и най-вече на всички пациенти и лекари, които подкрепиха тази наша кауза. Нашата подписка за промяната към тримесечни рецепти бе подкрепена от над 400 души, сред които пациенти, техните близки, приятели и партньори. Сериозен обем от подписите и подкрепата дойде от все по-силната и задружна ЛГБТИ+ общност в България.

Благодарим за подкрепящите становища на д-р Нина Янчева-Петрова, проф. д-р Марияна Стойчева, проф. д-р Лилия Пекова, д-р Даниела Николова, проф. дмн Радка Аргирова, проф. д-р Мария Николова и последно, но не и по значение, становището и постоянната стабилна подкрепа на д-р Станимир Хасърджиев по финализирането на този изключително труден процес.

Нямаше да успеем без бързата и сериозна подкрепа на Омбудсмана на Република България, г-жа Мая Манолова, на която също благодарим сърдечно.

Изпращаме специални благодарности до всички членове на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ, нашите колеги и приятели от Фондация И, Фондация „ГЛАС“, Фондация „Ресурсен център – Билитис“, Сдружение „Здраве без граници“, Queer Squad, Фондация „Инициатива за здраве“, Каритас София, Фондация Здраве и социално развитие (Hesed) и Фракарита България.

Благодарим за бързото и повече от сериозно включване на адвокат д-р Мария Петрова и силно продуктивната среща от пет часа и половина.

И накрая, искаме да благодарим на дирекция „Лекарствена политика“ към Министерството на здравеопазването и конкретно на докторите Нели Таринска и Десислава Велковска за експертната помощ да стигнем до промяна в наредбата.

Бихме искали съвсем открито да споделим с Министерството на здравеопазването и дирекция „Лекарствена политика“, че ние от Младежката ЛГБТ Организация „Действие“ веднага се заемаме с това да уведомим оптимално много хора, живеещи с ХИВ, които са в стабилно състояние, че могат да получават рецепти за антиретровирусни медикаменти за период от 3 месеца и че ще направим всичко по силите ни пациентите да започнат да ги получават веднага и регулярно.

Харесвате статията? Считате че нашата кауза е и ваша? Можете да ни подкрепите с помощта на изброените методи.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here