Младежка ЛГБТ организация „Действие“ е една от организациите, участващи в проекта LoveMoves, който цели да се противопостави на законовите пречки по отношение на еднополовите двойки в Европейския съюз. Тъй като правата на еднополовите двойки са защитени и признати в някои държави, но не във всички, ограниченията спрямо тях представляват дискриминация и нарушават принципа на свобода на движението в ЕС. Проектът се осъществява в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, фондация GLAS, фондация „Ресурсен център – Билитис“ и асоциация “Маргиналия“.

Сред основните задачи на проекта са определяне и анализиране на положението на еднополови двойки, признати в други европейски юрисдикции, които пътуват или живеят в България, за да се повдигне въпросът за тяхната свобода на придвижването на дневен ред и да се постави начало на обсъждането му на национално и европейско ниво. Проектът също има за цел да повиши информираността в ЛГБТИ общността за настоящите ограничения за свобода на движение, както и да образова широката общественост за несправедливите и дискриминационни практики, прилагани от страните-членки, за да мобилизира подкрепа за промяна.

Проектът посочва ежегодните проучвания на Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транс- и интерсексуалните (ILGA), според която нивото на националната политика по отношение на спазване на човешките права на ЛГБТИ хора в България е с тенденция на влошаване през последните години. Освен това страната не осигурява редица права на общността, сред които е липсата на правна процедура за административната смяна на пола, невключването на хомофобски мотиви в определението на престъпление по омраза и непризнаването на еднополови съюзи от Семейния кодекс.

LoveMoves се състои от три основни аспекта: проучване на състоянието и преживяванията на еднополови двойки; разкриване и популяризиране на проблемите за мобилизация на подкрепа чрез организиране на фестивали и семинари; настояване за въвеждане на нови политики у нас и в ЕС. Участниците в проекта ще разчитат на експертната си подготовка и силата на личните истории на субектите на изследването, за да достигнат до различни групи от хора в ЛГБТИ общността и по отношение на широката общественост.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

Харесвате статията? Считате че нашата кауза е и ваша? Можете да ни подкрепите с помощта на изброените методи.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here