ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

към Общите условия на „Младежка ЛГБТ организация Действие“ за ползване на интернет магазина http://www.deystvie.org и за извършването на покупки на стоки през него

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До: „Младежка ЛГБТ организация Действие“, ЕИК: 176377812

 

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Русалка” № 25,  еmail: info@deystvie.org

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата